ZIEDO
”Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.” /Mateja 5:13-16/

Tev ir iespēja sēt un svētīt Dieva darbu. Tavs atbalsts ir ļoti nozīmīgs! Paldies!

Latvijas Evaņģēliskā alianse
Reģ. Nr.: 40008071054
Banka: Swedbanka, HABALV22
Konts: LV91HABA0551004210895
Norāde: ziedojums Bībeles svētkiem