BĒRNIEM
Doma baznīcas dārzā:
11.00-11.50 Leļļu teātra ”Maska” izrāde ”Es un Dievs, mēs esam draugi” 
11.50-14.00 Bērnu radošās darbnīcas, programma „Piedzīvojums ar Bībeli”

Doma laukumā:
14.00-14.50 Leļļu teātra ”Maska” izrāde ”Es un Dievs, mēs esam draugi”
14.50-17.30 Bērnu radošās darbnīcas

Atraktīvā, bērniem pievilcīgā vidē, norisināsies dažādas spēles un iepriekš sagatavotas uzdevumu stacijas, radošās darbnīcas, kuras vadīs skolotāji, ģērbušies dažādos vēstures laikmetu tērpos.
Dienas laikā plānotas arī divas leļļu teātra ”Maska” izrādes ”Es un Dievs, mēs esam draugi”.
Nodarbības ar skolotājiem:
”Piedzīvojums ar Bībeli”- Šis projekts piedāvā ar 56 atraktīvu kustību palīdzību iemācīties Vecās Derības vēsturisko notikumu pareizo secību un ar 50 kustībām iemācīties Jaunās Derības notikumus; pārzināt Vecās Derības un Jaunās derības vēsturisko karti; uzzināt kā Vecā Derība un Jaunā Derība tiek iedalīta un īsumā par ko tiek runāts katrā grāmatā, vadīs sertificēti kristīgās mācības skolotāji.
Lai atklātu Bībeles stāstus, Godly Play stundas gaitā sava nozīme ir gan vārdiem, gan klusumam, gan simboliem. Klases telpas, stundas tempa un izmantoto materiālu mērķis ir parādīt bērniem citādāku pasauli – bez steigas, kur klusumā, mierā un ar lietām nepārsātinātā vidē bērni var tuvoties Dieva klātbūtnei. Godly Play metodē bērni lieto visas savas maņas un tā drīzāk ir nevis stunda, kur kāds stāsta par Dievu, bet stunda, kur bērni paši piedzīvo Dievu.
Katram Bībeles stāstam ir lellīte vai attēli, kas palīdz to uztvert, katrs stāsts glabājas savā kastē un katram ir noteikta vieta, lai bērni vienmēr zinātu, kur to atrast un varētu ar stāstu spēlēties.
Būs arī citi pārsteigumi bērniem.
Ja vēlies ņemt līdzdalību un kalpot bērniem vai tev ir idejas, kā vēl varētu iepriecināt bērnus, zvani projektu vadītājai Žannai Drūnesei +371 29148854