ATBALSTĪTĀJI
Svētkus organizē:
Latvijas Evaņģēliskā alianse


Atbalsta:
Rigas dome

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīca

Latvijas Romas katoļu baznīca

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Septītās dienas adventistu baznīca

Latvijas vasarsvētku draudžu apvienība

Latvijas vasarsvētku draudžu centrs

Kristiešu draudze ”Prieka vēsts”

Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca

Latvijas Pareizticīgo baznīca

Ev.kristiešu draudze ”Jaunā paaudze”

Mustang Apsardze


Informatīvi atbalsta:


Latvijas kristīgais radio

Maranatha Music